Bojujte proti šikanování zákonem o ochraně před obtěžováním | CZ.DSK-Support.COM
Životní styl

Bojujte proti šikanování zákonem o ochraně před obtěžováním

Bojujte proti šikanování zákonem o ochraně před obtěžováním

Ochrana před obtěžováním zákona pomáhá rodičům v boji proti hrozbě šikany a obtěžování na francouzských školách.

Zde je uživatelsky příjemný průvodce činu a jak mohou být využity ve prospěch své rodiny:

Zatímco zákon také zajišťuje pro ochranu před obtěžováním prostřednictvím zneužívání elektronické komunikace (prostřednictvím platforem sociálních médií, jako je Twitter, Facebook nebo Mxit), sexuální obtěžování a pronásledování, jeho nejvýznamnější ochrana je pro děti postižené šikany.

Akt vám mohou pomoci v následujících případech:

Definice obtěžování podle zákona:

Z hlediska zákona, obtěžování je definována jako přímo či nepřímo účast na jednání, které obtěžovatel ví nebo by měl vědět:

A. Příčiny poškození nebo inspiruje důvod se domnívat, že škoda může být způsobeno stěžovateli nebo propojené osobě ze strany nepřiměřeně:

I. Následovat, sledování, sledování nebo accosting stěžovatele nebo spřízněné osoby nebo neobvyklé zdržování se mimo nebo v blízkosti budovy nebo místo, kde žadatel nebo příbuzná osoba bydliště, pracuje, vykonává svoji činnost, studie nebo shodou okolností.

load...

Ii. Účast na verbální, elektronické nebo jiné komunikace, jejímž cílem je stěžovatelem nebo propojené osoby, a to jakýmkoli způsobem, též rozhovor vyplývá, nebo

Iii.Sending, dodávání nebo způsobení doručování dopisů, balíků, faxů, elektronické pošty nebo jiných předmětů na stěžovatele nebo propojené osoby, nebo

B. Částky sexuálnímu obtěžování stěžovatele nebo propojené osoby

Slovo újma je definován jako jakákoliv psychického, fyzického nebo ekonomické škody.

load...

Sexuální obtěžování je definována jako jakákoliv:

A. Nevítané sexuální pozornost od člověka, který ví nebo by měl rozumně vědět, že taková pozornost je nežádoucí.
b. Nevítané explicitní nebo implicitní chování, návrhy, zprávy nebo poznámky sexuální povahy, které mají vliv na páchání trestné činnosti, zastrašující nebo ponižující stěžovatele.
C. Předpokládanou ani vyjádřil příslibem odměny za dodržení sexuálně orientovaného požadavku, nebo
d. Předpokládanou ani vyjádřil hrozbu odvety nebo skutečné odveta pro odmítnutí vyhovět sexuálně orientovaného požadavku.

Kdo může požádat o ochranného příkazu?

A · Každé dítě do věku 18
a · Jakékoliv dospělých ve věku nad 18
A · Každá osoba, která má zájem o blaho člověka obtěžuje
a · Zákon také umožňuje někoho jménem dítěte mladšího věku 18 let, požádat o ochranného příkazu, bez souhlasu rodičů nezletilého nebo zákonných zástupců

Ochrana Pořadí:

Ve smyslu § 2 zákona, stěžovatel může požádat soudce soudu za účelem ochrany, který má být vydán proti obtěžovatele. Soud musí, jakmile je to rozumně možné uvažovat o takové žádosti podané k němu.

V případě, že soud je přesvědčen, že je prima facie důkazy, že:

A. Respondent (obtěžovatel) je pro záběr s nebo se zapojila do obtěžování
b. Harm se děje nebo žadatelem mohou být utrpěla v důsledku tohoto jednání je-li ochranný příkaz nebyl vydán ihned

Po vydáním předběžného opatření, bude existovat možnost v pozdější etapě přijmout pro respondenta při obraně před přijetím konečného pořadí je vyrobena.

Příkaz ochrana může zakázat respondenta od:

A. Zapojení nebo pokoušet se zapojit do obtěžování
b. Využitím pomoci jiné osoby, aby se zapojily do obtěžování; nebo
c. Spáchat jakýkoliv jiný úkon, jak je uvedeno v objednávce

Vždy, když soud vydá příkaz ochrany, včetně pořadí průběžné ochrany, musí soud vydat příkaz:

A. Autorizace se na problematiku zatykač respondenta, v předepsané formě; a
b. Pozastavit výkon tohoto rozkazu musí být dodržen zákaz, podmínku, povinnost či pořadí uložené.

Poznámka: Důležité informace

Stěžovatel je velmi často neuvědomují osobních údajů obtěžovatel nebo kde je stěžovatel byl vystaven ke zneužití prostřednictvím anonymní výhružný nebo urážlivé SMS, twitter zprávy nebo e-maily.

Zákon zmocňuje magistrátního soudu vydávat směrnice a uložil poskytovatele služeb elektronických komunikací, aby ho s plným jménem, ​​identifikačním číslem a adresou obtěžovatele zaslání textové zprávy, tweety, nebo e-maily.

Soud může také nařídit členem FrancePS provádět vyšetřování obtěžování, s cílem získat jméno a adresu obtěžovatele jejichž osobní údaje jsou neznámé stěžovateli.

Zákon snaží pomoci oběti

Zajímavý scénář může být, že žák je nucen jiným žákem; příkaz k ochrana je vydán proti tyran se zahrnutím že obtěžovatel nemusí dělat žádný kontakt nebo přijít se ve vymezeném okruhu stěžovatele. Nedodrží tento řád by mohlo mít za následek žáka zatčen!

Rodiče obtěžovatel by mít jinou možnost, než odstranit žáka ze školy!