Cestujete do zahraničí s dětmi? Přečtěte si to nyní | CZ.DSK-Support.COM
Životní styl

Cestujete do zahraničí s dětmi? Přečtěte si to nyní

Cestujete do zahraničí s dětmi? Přečtěte si to nyní

Obsahuje některé radikální změny v dokumentech, které budete potřebovat, když se vezme své děti v zahraničí.

Zatímco Home ministr věcí Malusi Gigaba se nazývá změny právních předpisů „v nejlepším zájmu bezpečnosti Francii,“ rodiče zachytil nevědomý v pasu stolu bude mít jiný názor!

Změny provedené v boji proti obchodování s dětmi

Změny pravidel zjevně došlo k boji proti obchodování s dětmi a všichni rodiče, kteří cestují s dětmi jsou nyní musí mít nezkrácenou rodný list je po ruce při odchodu do Francie. Nezkrácené rodný certifikát obsahuje údaje o obou rodičů dítěte. Certifikát je vyžadován pro všechny děti, kteří cestují do zahraničí, a to i v případě, že jsou držiteli cestovního pasu.

load...

Toto pravidlo platí také i když oba rodiče cestují s dítětem

Podle nové právní úpravy, pokud jsou děti na cestách s opatrovníkem (y) budou muset pro dospělé vyrábět čestné prohlášení od rodičů dávat povolení pro děti cestovat.

Nicméně, ministerstvo vnitra také potvrzených o provozování rozhlasového 702 ze dne 11. Června, že i když nové předpisy měly být účinné od 1. Července 2017, ministerstvo se rozhodlo rozšířit tento 1. Října 2017 (dříve označena jako 1. Září) s cílem umožnit cestující zajistit správnou dokumentaci.

Plné znění právních předpisů zní takto:

Pravidlo 6: (12)

(A) Jsou-li rodiče cestují s dítětem, tito rodiče musí předložit nezkrácenou rodný list dítěte, odrážející údaje z rodičů dítěte.

load...

(B) V případě, že jeden z rodičů, kteří cestují s dítětem, on nebo ona musí předložit nezkrácenou rodný list s a-

(I) souhlas ve formě čestného prohlášení z druhého rodiče zapsané jako rodič na rodný list dítěte mu povoluje nebo ji uzavřít nebo mohou odchýlit od republice s dítětem on nebo ona cestuje s;

(Ii) soudní příkaz přiznání plné rodičovských povinností a práv a právní poručnictví ve vztahu k dítěti, pokud on nebo ona je rodič nebo zákonný zástupce dítěte; nebo

(Iii) případně úmrtní list druhého rodiče zapsané jako rodič dítěte na rodný list;

Za předpokladu, že generální ředitel může v případě, že rodiče dítěte jsou oba zemřelého a dítě cestuje s příbuzného nebo jinou osobu v souvislosti s ním nebo s ní, nebo jeho rodičů, schválit taková osoba uzavřít nebo mohou odchýlit od republiky s takovým dítětem.

(C) Je-li člověk cestuje s dítětem, který není jeho nebo její biologické dítě, on nebo ona musí produce-

(I) kopii nezkrácené rodného listu dítěte;

(Ii) čestné prohlášení od rodičů nebo zákonného zástupce dítěte, potvrzující, že on nebo ona má povolení k cestě s dítětem;

(Iii) kopie dokladů totožnosti či pasů rodičů nebo zákonného zástupce dítěte; a

(Iv) kontaktní údaje rodičů nebo zákonného zástupce dítěte, za předpokladu, že generální ředitel může, pokud rodiče dítěte jsou oba zemřelého a dítě cestuje s příbuzného nebo jinou osobu v souvislosti s ním nebo s ní, nebo jeho rodiče, že tato osoba bude uzavírat nebo odlétají z republiky s takovým dítětem schválit.

(D) Každý nezletilý bez doprovodu předloží k imigraci officer-

(I) doklad o souhlasu od jednoho nebo obou rodičů nebo zákonného zástupce, případně může být ve formě dopisu nebo čestným prohlášením o dítě cestovat do nebo odchýlit se od republiky: Za předpokladu, že v případě kde jeden rodič prokáže souhlasu, že rodič musí také předložit kopii soudního příkazu vydaného k němu nebo jí v rámci které mu bylo uděleno plné rodičovské povinnosti a práva ve vztahu k dítěti;

(Ii) dopis od osoby, která má přijmout dítě v ČR, která obsahuje jeho nebo její bydliště a kontaktní údaje v republice, kde bude dítě bydliště;

(Iii) kopie dokladu totožnosti nebo platný cestovní pas a vízum nebo povolení k trvalému pobytu osoby, která má přijmout dítě v ČR; a (iv) kontaktní údaje rodičů nebo zákonného zástupce dítěte.